skip to Main Content

Ślub cywilny czy kościelny?

Mogłoby się wydawać, że nie ma się nad czym zastanawiać, ponieważ wierzący będą brać ślub w Kościele, niewierzący w urzędzie. W praktyce jednak nie jest to takie proste i wiele osób zastanawia się czy wziąć ślub kościelny czy cywilny. Zawsze jednak warto starać się o taką organizację tego dnia, by na zawsze został w pamięci.

Małżeństwo w prawie Państwowym
Trzeba zwrócić uwagę na to, że obecnie większość z nas oczekuje ślubu, który będzie przynosił również skutki w świetle prawa państwowego, co pozwoli dziedziczyć po sobie, rozliczać się z podatków. Obecnie ślub w Kościele właściwie równa się również małżeństwu w prawie Państwowym. Zawierany jest w Kościele, ale ma pełną moc prawną. Ślub jedynie w kościele jest obecnie rzadkością i zgoda wyrażana jest wyłącznie w specjalnych przypadkach.

Jakie formalności?
Bez wątpienia ślub kościelny przyniesie więcej formalności niż małżeństwo cywilne. Trzeba będzie bowiem dodatkowo uregulować sprawy w kancelarii parafialnej związane z sakramentem. Między innymi kwestia spisania protokołu przedślubnego, nauki przedmałżeńskie, wizyta w poradni rodzinnej, przeprowadzenie zapowiedzi w parafiach obu nupturientów.

Koszty ślubu
Niezależnie od tego czy będzie organizowane wesele czy nie same kwestie formalne droższe będą w Kościele. Poza opłatami urzędowymi trzeba będzie ponieść koszty związane z zapowiedziami i opłatą za samą uroczystość. Warto także zwrócić uwagę na kwestie wyłącznie religijne. Decydując się na małżeństwo wyłącznie cywilne mamy możliwość w każdej sytuacji przeprowadzić sprawę rozwodową. W kościele rozwodów nie ma. Można wyłącznie przeprowadzić w określonych sytuacjach sprawę o nieważność małżeństwa, która może umożliwić ponowne zawarcie małżeństwa kościelnego przy zaistnieniu określonych przyczyn z prawa kanonicznego.

Nie da się zaprzeczyć, żę piękno ślubu w Kościele jest wyjątkowe i będzie to wspaniałe przeżycie dla małżonków. Z drugiej jednak strony kwestie związane z prawem cywilnym nie mogą być traktowane po macoszemu. Warto pamiętać, że ślub cywilny również ma swoją istotną wartość.